Factureren

By – On mei 13, 2013 – In Geen categorie With No comment
Factureren

Factureren, factuuropmaak

De belastingdienst stelt verschillende eisen aan uw factuur. Een kort overzicht:

• uw naam, adres en btw-nummer
• uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
• een uniek volgnummer
o bijvoorbeeld 2010-001 / 2010-002
• de datum waarop de factuur gemaakt is
• de naam en het adres van uw afnemer / klant
• de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
• het aantal geleverde goederen of diensten
• een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
• het btw-tarief dat u in rekening brengt
• het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
• het btw-bedrag in euro’s

factureren

Factureren, wie zijn verplicht te factureren

U maakt een factuur op voor alle goederen en diensten die u levert aan andere ondernemers. Ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn, stuurt u een factuur. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, verenigingen en stichtingen.

Factureren, wie zijn we niet verplicht te factureren

De volgende ondernemers hoeven geen facturen te maken die aan alle eisen voldoen:

• ondernemers in taxivervoer en openbaar vervoer
• ondernemers in de horeca
• ondernemers die vrijgestelde goederen of diensten leveren
Bent u gedeeltelijk vrijgesteld, dan moet u voor de belaste goederen of diensten wel factureren.
• ondernemers die vallen onder de landbouwregeling of de veehandelsregeling
• ondernemers die hebben afgesproken dat de afnemer de factuur maakt (bijvoorbeeld bij veilingen)
• ondernemers van wie bij een executoriale verkoop goederen worden verkocht
U blijft dan leverancier van die goederen. Degene die de verkoop organiseert, kan namens u de facturen maken. De btw op die facturen geeft u op de normale manier aan.
• ondernemers die tabaksfabrikaten leveren
Als u toch een factuur maakt, mag u daarop geen btw vermelden.

factureren

Zie ook:

Stichting administratiekantoor — Afschrijving —  Administratiekantoor
Loonadministratie — Aangifte inkomstenbelasting — DGA loon
Ondernemingsaftrek — Aangifte omzetbelasting — VAR
BTW aangifte — Factureren — Administraties
MKB winstvrijstelling

Leave a Comment